Tärkeimmät muutokset koskevat työaikaa ja työhönottoa.

Nykyinen laki kuten myös uudistettu laki määrää, että alaikäisen työsopimuksen solmimiseksi tarvitaan vanhemman suostumus, ja lisäksi 7-14-vuotiaalle työsuojelutarkastajan hyväksyntä. Lisäksi työnantaja on velvollinen rekisteröimään alaikäisen työntekijänsä työntekijärekisteriin 10 päivää ennen työn aloittamista. Oletetaan, että työsuojelutarkastaja on tämän ajan puitteissa antanut hyväksyntänsä 7-14-vuotiaan palkkaamiseksi, ja tarvittaessa tehnyt kielteisen päätöksen.

Alaikäisten työaikoihin on lisäksi tehty useita muutoksia. Ensimmäinen koskee 7-14-vuotiaita tai sitä vanhempia oppivelvollisia alaikäisiä. Muutosten tultua voimaan edellä mainitut saavat työskennellä enintään kaksi tuntia päivässä tai 12 tuntia viikossa yhdellä lukuvuosineljänneksellä. Muutosehdotukset antavat laajemmat mahdollisuudet työskennellä koulujen loma-aikoina. Tällä viitataan 7-12-vuotiaiden lasten mahdollisuuteen työskennellä kolme tuntia päivässä ja enintään 15 tuntia viikossa, sekä 13-14-vuotiaiden ja sitä vanhempien oppimisvelvollisten mahdollisuuteen työskennellä enintään seitsemän tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa, koulun loma-aikana seitsenpäiväisen jakson aikana.

Voimassa oleva laki kieltää alaikäisten työskentelyn iltakahdeksan ja aamukuuden välillä. Muutoksen jälkeen kielto pätee edelleen oppimisvelvollisiin, mutta ne 15-17-vuotiaat, joilla ei ole oppimisvelvollisuutta, voivat työskennellä myös iltakahdeksan ja iltakymmenen välillä.

Lopuksi yhteenveto lakimuutoksen tavoitteista: Turvata alle 14-vuotiaiden lasten terveys ja antaa alaikäisille laajemmat mahdollisuudet työskentelyyn loma-aikoina.