Tulovero

  1. Perusvapautus. Verovapautus tuloista on luonnolliselle henkilölle verokauden aikana 2040 euroa vuodessa (170 euroa kuukaudessa).
  2. Korotettu verovapautus eläkkeestä on 2700 euroa vuodessa (225 euroa kuukaudessa).
  3. Korotettu verovapautus liittyen lapsen elatukseen on 1848 euroa (154 euroa kuukaudessa).
  4. Verovapaan tulon kokonaissumma on 1200 euroa (1920 euroa vuonna 2015).
  5. Verovapautukset liittyen autokoulumaksuihin ja aikuisten harrastusmaksuihin lakkautetaan.
  6. Luonnollisen henkilön saamista vuokratuloista 80% on verotettavaa tuloa (20% on verovapaata ja katsotaan kattamaan vuokraamiseeen liittyviä kuluja).
  7. Ulkomaan toimeksiantojen verovapaa päiväraha on 50 euroa jokaiselta ulkomaanmatkan ensimmäiseltä 15 päivältä kalenterikuukaudessa. 15 ylittäviltä päiviltä verovapaa päiväraha on 32 euroa.

Valmisteverot

  1. Alkoholin valmistevero nousee 15% helmikuussa
  2. Tupakkatuotteiden valmistevero nousee 8% kesäkuussa
  3. Dieselpolttoaineen valmistevero nousee 14% tammikuussa