Kirjanpidollinen tilintarkastus on pakollinen tilintarkastusyksikölle, jonka:

  • tilinpäätöksessä tilikaudella ainakin kaksi seuraavista indikaattoreista täyttyy:
- myyntitulot tai tulot 2,000,000 euroa;
- taseen loppusumma tilinpäätöspäivänä 1,000,000 euroa;
- henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 30 henkilöä.

  • tilinpäätöksessä tilikaudella ainakin yksi seuraavista indikaattoreista täyttyy:
- myyntitulot tai tulot 6,000,000 euroa;
- taseen loppusumma tilinpäätöspäivänä 3,000,000 euroa;
- henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 90 henkilöä.

Siinä tapauksessa että tilintarkastuksen ehdot eivät täyty, sovelletaan tarkastus velvoite tai ei minkäänlaista tarkastuksen velvoiteta.

Kirjanpito tarkastus on pakollista tilintarkastusyksikölle, jonka:

  • tilinpäätöksessä ainakin kaksi seuraavista indikaattoreista täyttyy
- myyntitulot tai tulot 1,000,000 euroa;
- taseen loppusumma tilinpäätöspäivänä 500,000 euroa;
- henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 15 henkilöä.

  • tilinpäätöksessä ainakin yksi seuraavista indikaattoreista täyttyy:
- myyntitulot tai tulot 3,000,000 euroa;
- taseen loppusumma tilinpäätöspäivänä 1,500,000 euroa;
- henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 45 henkilöä.

Tilinpäätöksen tilintarkastus on pakollista kaikille osakeyhtiöille, valtio kirjanpidollisille yhteisöille, paikallishallinnolle, julkisoikeudellisille oikeushenkilöille, säätiöille ja poliittisille puolueille, jotka saavat määrärahoja valtion budjetista.

Tarkastelu voidaan myös suorittaa konsolidointitarkoitusta varten siinä tapauksessa että ulkomaisten tytäryhtiöiden ja niiden maakohtaiset kirjanpitosäädökset eroavat emoyhtiön käyttämistä (esimerkiksi Viron GAAP tai IFRS) ja konsernin tilintarkastajan päättäessä että tarkastelu voidaan suorittaa tilintarkastuksen sijasta.