Tässä tapauksessa on hyvä pitää mielessä neljä tekijää: 1) vähennys tehdään vain asuinhuoneiston ansaitusta vuokrasta, joka pohjautuu vuokrasopimukseen. On hyvä tarkistaa laista tämän tyyppisten vuokrasopimuksen määritelmä, 2) vähennys tehdään tuloveroilmoituksessa eli sitä ei voi tehdä muussa yhteydessä, 3) vähennys tehdään ilman erillisiä dokumentteja 4)vähennykselle ei ole olemassa maksimirajaa.

Valtiovarainministeriön mukaan vähennys on voimassa kaikille verovelvollisille riippumatta siitä missä määrin todellisia kuluja tulee ja kattaa poistojen osuuden asuinhuoneistojen osalta. Muutos on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi verovelvolliselle ja siten viranomaiset toivovat, että sille asetetut tavoitteet saavutetaan.

Muissa tapauksissa (esimerkiksi vuokratulo muista kuin asuintarkoituksessa vuokratuista huoneistoista), vähennykseen ei ole oikeutta ellei henkilö ole rekisteröitynyt toiminimelle ja kohtele vuokratuloa liiketoiminnasta aiheutuvana tulona.