Liikuntakulujen korvaaminen vuodesta 2018 alkaen 26. maaliskuuta

Tammikuusta 2018 alkaen työnantaja saa korvata verottomasti työntekijöiden terveyden edistämiseen liittyviä kuluja enintään 100 euroa vuosineljänneksellä. Tällaisia kuluja ovat liikuntapaikan käyttökulut, kuntoilurakenteiden ylläpitokulut, kuntoutuspalvelukulut ja julkisten liikuntatilaisuuksien osallistumismaksut. Nykyisen tuloverolain mukaan valtaosa työntekijöiden terveyden edistämiseen liittyvistä kuluista on tulkittavissa luontaiseduiksi, ja niistä on maksettava tulovero ja sosiaaliturvamaksu.

Lue lisää ›

Metallituotteiden käännetystä verovelvollisuudesta saa jatkossa tehdä yhden laskun 14. maaliskuuta

Metallituotekauppaa harjoittavien laskutus muuttuu ymmärrettävämmäksi.

Lue lisää ›

Liikuntakulujen korvaaminen vuodesta 2018 alkaen 28. helmikuuta

Tammikuusta 2018 alkaen työnantaja saa korvata verottomasti työntekijöiden terveyden edistämiseen liittyviä kuluja enintään 100 euroa vuosineljänneksellä. Tällaisia kuluja ovat liikuntapaikan käyttökulut, kuntoilurakenteiden ylläpitokulut, kuntoutuspalvelukulut ja julkisten liikuntatilaisuuksien osallistumismaksut. Nykyisen tuloverolain mukaan valtaosa työntekijöiden terveyden edistämiseen liittyvistä kuluista on tulkittavissa luontaiseduiksi, ja niistä on maksettava tulovero ja sosiaaliturvamaksu.

Lue lisää ›

Luonnollisen henkilön yritystili 15. helmikuuta

Virossa tulee 1.1.2018 voimaan uusi laki: laki yritystulojen yksinkertaistetusta verottamisesta.

Lue lisää ›

Konsernin sisäinen laina voi tuoda mukanaan verovelvollisuuden 23. tammikuuta

Vuoden 2018 tammikuun 1. päivänä tulee voimaan tuloverolain (TuMS) uusi versio, jolla säädetään merkittävistä muutoksista yhtiön osakkaalle tai yhtiömiehelle annettujen lainojen verotuksen ja ilmoittamisen osalta. Uusilla säännöksillä aletaan säännellä voitonjaon piilotettuja muotoja, joista tärkeimpiä ovat konsernin sisäiset lainat.

Lue lisää ›

Sairauskorvauksen voi nyt maksaa ilman sosiaaliturvamaksuvelvollisuutta myös kahdesta tai kolmesta sairauspäivästä 10. tammikuuta

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut laki tuloverolain ja sosiaaliturvamaksulain muuttamisesta antoi työnantajalle mahdollisuuden maksaa lääkärintodistuksen perusteella sosiaaliturvamaksutonta korvausta myös toisesta ja kolmannesta sairauspäivästä enintään 100 prosenttia työntekijän keskipalkasta.

Lue lisää ›

Mitä yrittäjien tulisi tehdä ollakseen valmiina verottoman tulo-osuuden laskentaa varten vuonna 2018? 5. joulukuuta

Vuonna 2017 luonnollisen henkilön veroton tulo-osuus on 180 euroa kuukaudessa eli 2160 euroa vuodessa.

Vuoden 2018 tammikuun 1. päivästä alkaen enintään 1200 euroa kuukaudessa (14 400 euroa vuodessa) ansaitsevan luonnollisen henkilön veroton tulo-osuus on 500 euroa kuukaudessa (6000 euroa vuodessa). Se on merkittävä muutos, johon kannattaa kiinnittää kunnolla huomiota.

Lue lisää ›

Asteittainen verovapaus vuonna 2018 15. marraskuuta

Vuoden 2018 tammikuun 1. päivästä alkaen enintään 1200 euroa kuukaudessa (14 400 euroa vuodessa) ansaitsevan luonnollisen henkilön veroton tulo-osuus on 500 euroa kuukaudessa (6000 euroa vuodessa).

Lue lisää ›
: