Metallituotteet on lisätty käännetyn verovelvollisuuden alaisten tuotteiden listaan 21. kesäkuuta

Virolaiset verovelvolliset ovat jo tottuneet kansalliseen käännettyyn verovelvollisuuteen kiinteistöalalla. Vähemmälle huomiolle on jäänyt käänteinen verovelvollisuus romumetallin ja sijoituskullan osalta. Tämä johtunee siitä, että tällä kapealla toimialalla toimii vähän yrityksiä, eivätkä useimmat muut verovelvolliset ole koskaan olleet näiden asioiden kanssa tekemisissä.

Lue lisää ›

Liikuntatukien veroton korvaaminen alkaa vuoden 2018 alussa 31. toukokuuta

Liikuntamenojen vähennyskelpoisuudesta tuloverotuksessa on keskusteltu jo vuosikausia. Todennäköisesti juuri siksi uusi koalitiohallitus sisällyttikin tämän muutoksen pikaisesti sikermäesitykseensä.

Lue lisää ›

Muutoksia alaikäisten työsopimuksen solmimisen ehtoihin 18. toukokuuta

Viron presidentille esitettiin 13.4. hyväksyttäväksi työsopimuslakiin muutoksia, joiden avulla suojellaan alaikäisten työntekijöiden terveyttä. Toisaalta uusi työajan määritys mahdollistaa alaikäisille työskentelyn laajemmin koulun loma-aikana.

Lue lisää ›

Sosiaaliverokanta on vuonna 2017 edelleen 33 % 26. huhtikuuta

Viron hallituksen vaihtumisen yhteydessä on keskusteltu pitkään odotettavissa olevista veromuutoksista, eli ensimmäiseen vaiheeseen suunniteltujen muutosten perumisesta.

Lue lisää ›

Lain mukaan maksettu sakko tuo yritykselle tuloverovelvollisuuden 4. huhtikuuta

Tuloverolain (tulumaksuseadus, lyh. TuMS) 34 §:n 3 kohdan mukaan elinkeinotoiminnan tuotoista ei saa vähentää kuluina lain mukaan määrättyjä sakkoja eikä uhkasakkoja, eikä verotusmenettelystä annetun lain (maksukorralduse seadus) mukaan maksettuja korkoja.

Lue lisää ›

Uuden kulkuneuvon verotukseen liittyvät erot 23. maaliskuuta

Ne, jotka eivät harjoita päivittäin autokauppaa, eivät välttämättä tiedä, että arvonlisäverolaki (käibemaksuseadus, lyh. KMS) määrittelee uuden kulkuneuvon ihan toisin kuin mihin olemme tottuneet arjessamme. KMS:ssä määritellään uusi kulkuneuvo, koska arvonlisäverodirektiivin mukaan lakisääteiset ehdot täyttävän kulkuneuvon tuottaman liikevaihdon verotus poikkeaa muun tavaran tuottaman liikevaihdon verotuksesta.

Lue lisää ›

Toimitilan vuokravakuus on liikevaihtoa 27. helmikuuta

Toimitilaa tai asuntoa vuokralle antaessaan omistaja pyytää vuokralaiselta yleensä vuokravakuuden. Vuokravakuuden verotus riippuu kuitenkin siitä, pidetäänkö vuokravakuus omista varoista erillään vai ei.

Lue lisää ›

Leinonen Group jatkaa vahvaa kasvustrategiaansa ja vahvisti asemaansa ostamalla Norjan toimintojensa kasvua vauhdittamaan norjalaisen Resultat Compagniet AS:n 14. helmikuuta

Yritysoston myötä Leinonen Groupin liiketoiminta vahvistuu ja asiakaskunta laajenee Norjassa. Uuden henkilöstön myötä myös osaamispohja on entistä laajempi. ”On hienoa saada konserniimme syvää osaamista norjalaisesta taloushallinnon palvelusta ja rautaisia ammattilaisia ”, iloitsee Leinonen Groupin hallituksen puheenjohtaja Petteri Leinonen.

Lue lisää ›
: