Viron Kaupparekisterin vaatimus tietojen jättämisestä yhtiön lopullisten edunsaajien osalta 29. elokuuta

Kaikilla Viron yhtiöillä on 01.09.2018 alkaen velvollisuus esittää kaupparekisterille selvitys yhtiön tosiasiallisesta edunsaajasta.
Lue lisää ›

Arvonlisäverolaissa muutetaan 1. lokakuuta 2018 alkaen kiinteistön verotuksen sääntöjä 23. heinäkuuta

Viron parlamentti hyväksyi 4. huhtikuuta 2018 arvonlisäverolain (Käibemaksuseadus, KMS) muutoslain, joka tule voimaan kahdessa osassa. Osittain 1. toukokuuta 2018 ja osittain 1. lokakuuta 2018. Lokakuussa voimaantulevat muutokset koskevat kiinteistön arvonlisäverotusta.

Lue lisää ›

Sosiaaliveron maksun vähimmäisvaatimus 2018. 6. heinäkuuta

Vuonna 2018 on työnantajan sosiaaliveron vähimmäisvaatimus 155,10 euroa kuussa työntekijää kohti. Sosiaaliveron vähimmäisvaatimuksen perusteena oleva kuukausittainen määrä vuonna 2018 on 470 euroa (vuonna 2017 se oli 430 euroa).

Lue lisää ›

Luontoisedun puuttuminen ei välttämättä tarkoita, että syntyy oikeus vähentää tuotantopanoksiin sisältyvä arvonlisävero 19. kesäkuuta

1.7.2017 tuli voimaan tuloverolain muutos, jonka mukaan luontoisetuna ei pidetä työsuhteessa olevan työntekijän asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja, jotka liittyvät työnantajan elinkeinotoimintaan, jos työntekijän asunto sijaitsee vähintään 50 kilometrin päässä työpaikasta tai jos työnantaja järjestää matkat ajoneuvolla, jossa on vähintään kahdeksan istumapaikkaa, tai bussilla tieliikennelain tarkoituksessa.

Lue lisää ›

Työsuhdeautojen yksityisajojen verotus muuttuu 3. kesäkuuta

Työsuhdeautoilla tehtyjen yksityisajojen verotusperiaatteet muuttuvat 1.1.2018. Vaatimus ajopäiväkirjan pitämisestä poistuu.

Lue lisää ›

Leinosen Valko-Venäjän toimisto palvelee nyt asiakkaita Minskissä 15. toukokuuta

Haluamme tiedottaa asiakkaillemme ja partnereillemme, että Leinonen on laajentanut toimintaansa Itä-Euroopassa Valko-Venäjälle.

Lue lisää ›

Ensimmäinen sidoshenkilöille annettujen lainojen ilmoitus tulee jättää 20.4.2018 2. toukokuuta

Ensimmäinen kerta, jolloin yrittäjän tulee ilmoittaa tulovero- ja sosiaaliturvamaksuilmoituksen (TSD) INF 14 -lomakkeella emoyhtiölle tai sisaryhtiölle annetut lainat, on 20.4.2018.

Lue lisää ›

Liikuntakulujen korvaaminen vuodesta 2018 alkaen 26. maaliskuuta

Tammikuusta 2018 alkaen työnantaja saa korvata verottomasti työntekijöiden terveyden edistämiseen liittyviä kuluja enintään 100 euroa vuosineljänneksellä. Tällaisia kuluja ovat liikuntapaikan käyttökulut, kuntoilurakenteiden ylläpitokulut, kuntoutuspalvelukulut ja julkisten liikuntatilaisuuksien osallistumismaksut. Nykyisen tuloverolain mukaan valtaosa työntekijöiden terveyden edistämiseen liittyvistä kuluista on tulkittavissa luontaiseduiksi, ja niistä on maksettava tulovero ja sosiaaliturvamaksu.

Lue lisää ›
: