Siirdehindade analüüs on rahvusvahelises maksustamises väga aktuaalne teema.

Siirdehindade teema mõjutab enim välisettevõtteid, kes müüvad või ostavad kaupu või teenuseid oma Eestis asuvalt seotud osapooltelt ning ka vastupidi. Siirdehindade küsimuse alla kuuluvad samuti grupisisesed teenused ning laen.

On sätestatud kriteeriumid, millest vähemalt üks peab olema täidetud, selleks et siirdehindade dokumenteerimise kohustus kehtiks. Nendeks on: 250 töötajat, 50 miljonit eurot käive või konsolideeritud bilansimaht summas 43 miljonit eurot. Lisaks kehtib siirdehindade dokumenteerimise kohustus kõikidele üle Eesti riigi piiri ulatuvatele krediidi- ja kindlustusettevõtetele, börsiettevõtetele ning tehingutele, mille tehingupartner asub madala maksuriskiga territooriumil.