Leinonen tegutseb nüüd ka Minskis 15. mai

Meil on hea meel teatada oma klientidele ja partneritele, et Leinonen on laiendanud oma Ida-Euroopa turgu ning tegutseb nüüd ka Valgevenes.

Loe lisaks ›

20. aprill 2018 tuleb esitada esimene seotud isikutele antud laenude deklaratsioon 20. apr

20. aprill 2018 on esimene kord kui ettevõtjal tuleb emaühingule või sõsarühingule antud laenud TSD vormil INF 14 deklareerida.

Loe lisaks ›

Erisoodustuse puudumine ei tähenda automaatselt, et tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus 23. jaan

Alates 2017. aasta esimesest juulist jõustus tulumaksuseaduse (TuMS) muudatus, mille kohaselt ei loeta erisoodustuseks tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta või bussiga liiklusseaduse tähenduses.

Loe lisaks ›

Muutub firmaautode eratarbimise maksustamine 05. dets

Alates 2018. esimesest jaanuarist muutub firmaautode erakasutuse maksustamise kord. Sõidupäevikute pidamise nõue kaob.

Loe lisaks ›

Mida peaksid ettevõtjad tegema, et olla valmis maksuvaba tulu arvestama 2018. aastal? 17. nov

Aastal 2017 on füüsilise isiku maksuvaba tulu 180 eurot kuus, ehk 2160 eurot aastas.

Alates 2018. aasta esimesest jaanuarist on kuni 1200 eurot kuus (14 400 aastas) teenival füüsilisel isikul maksuvaba tulu 500 eurot kuus (6000 aastas). See on oluline muudatus, millele tasub suuremat tähelepanu pöörata.

Loe lisaks ›

Sporditoetuste maksuvaba hüvitamine käivitub alates 2018. aasta algusest 01. nov

Tulumaksuseadusesse on sisse viidud muudatus, mis lubab alates 2018. aasta algusest tööandjal ilma tulu- ja sotsiaalmaksukohustuseta hüvitada töötajale tehtavaid tervise edendamise kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis.

Loe lisaks ›

Metallitoodete pöördmaksustamise kohta tohib edaspidi teha ühe arve 27. okt

Metallitoodetega kauplejate arve väljastamine muutub arusaadavamaks. 2017. aasta jaanuarist jõustus siseriikliku pöördmaksustamise kohustus metallitoodetele, mille täpsemad kaubakoodid on toodud KMS § 41¹ lg 2 p 5. Metallitooteid on seal nimekirjas palju. Tänaseks on selgunud, et pöördmaksustamisele kuuluvaid tooteid sai nimekirja liiga palju.

Loe lisaks ›

Spordikulutuste hüvitamine alates 2018. aastast. 12. okt

Alates 2018. aasta jaanuarist on tööandjal lubatud maksuvabalt hüvitada töötajate tervise edendamiseks tehtud kulutusi kuni 100 euro eest kvartalis. Selliste kulude hulka kuuluvad treeningpaiga kasutamise kulud, spordirajatiste ülalpidamiseks vajalikud kulud, kulud taastusravi teenustele ning avalike rahvaspordiürituste osavõtutasu. Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on enamik töötajate tervise edendamiseks tehtavatest kuludest käsitletavad erisoodustusena ning maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga.

Loe lisaks ›
: