Näin ollen veronmaksajat joutuvat mitä todennäköisimmin 1.1.2019 alkaen kirjaamaan pakollisesti rekisteriin enemmän tietoja kuin nykyään. Työntekijärekisterin tietojen tarkka kokoonpano säädetään jatkossa asetuksella, ja sinne aiotaan lisätä kolme uutta tietoluokkaa työtä tekevästä henkilöstä: ammattinimike, työnteon paikka ja työajan määrä.

Selostuksen mukaan muutosten tavoitteena on vähentää yrityksen hallinnollista taakkaa. Kuitenkin tietämättä tarkemmin, millä toiminnoilla on mahdollista täyttää uudistettuja tietokenttiä, muutos aiheuttaa pikemmin päinvastaisen tilanteen. Ennen muuta muutos lisää sellaisten yritysten hallinnollista taakkaa, joissa on paljon työntekijöitä, suuri työvoiman liikkuvuus tai joissa suositaan lyhytaikaisia työnteon muotoja. Kyseiset muutokset koskevat vain sellaisia työntekijöitä, jotka on jo palkattu töihin ja jotka palkataan työsopimuksen mukaan.