Täydennetty Tupakkalaki määrää että sähkötupakoita ja uudelleentäytettäviä säiliöitä koskevat vaatimukset eivät koske niitä tuotteita, jotka kuuluvat lääketieteellisten tuotteiden ja laitteiden joukkoon. Tällä tavoin pyritään estämään erilaisten lainsäädäntöjen samanaikainen soveltaminen.

Sähkötupakoita voidaan levittää terveystuotteina silloin kun niillä pyritään hoitamaan tupakka addiktiota ja/tai lievittää oireita tupakanpolton lopettamiseen liittyen. Kun sähkötupakoita levitetään terveystuotteina, määrää Terveystuotteista säädetty laki niiden nikotiinia ja ko. laitteiden käyttöä koskien. Tässä tapauksessa Tupakkalainsäädäntö ei koske uudelleen täytettäviä nikotiinisäiliöitä.

Lääketieteelliset terveysvaikutteiset tuotteet, jotka sisältävät nikotiinia, voivat Virossa olla sprayta, purukumia, hoitavia laastareita ja pureskelutabletteja. Esimerkiksi Britanniassa, sähkötupakat sijaitsevat lääketuotteiden joukossa ja niillä on vastaava auktorisointi ja ne ovat tarkoitettuja nikotiiniriippuvuuden hoitoon. Tämä voi tapahtua tulevaisuudessa myös Virossa.

Tästä lähtien ensimmäiseksi on tärkeää määritellä, täyttääkö sähkötupakka Lääketuotteiden lainsäädännössä määritellyt vaatimukset. Mikäli näin ei ole, Tupakkalainsäädäntöä sovelletaan edelleen sähkötupakoihin samalla tavoin kuin muihin tupakkatuotteisiin. Rajoitukset liittyvät erityisesti saatavuuteen ja tuotteiden markkinoimiseen alaikäisille.