• Ennakkopidätyksen verokanta on 20 %.
  • Veroton tulo on 154 €/kk.
  • Täydentävä veroton tulo eläkkeen tapauksessa on 220 €/kk.
  • Täydentävä veroton tulo työtapaturma- tai ammattitautikorvauksen tapauksessa on 64 €/kk (sovelletaan vain maksun saajan hakemuksen perusteella).
  • Sosiaaliturvamaksun suuruus on 33 %.
  • Sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärän perusteena oleva kuukausitulo on 355 € (vuonna 2014 oli 320 €), joten sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä on 117,15 €/kk.
  • Työttömyysturvamaksun (töötuskindlustusmakse) suuruus on työntekijälle 1,6 % (vuonna 2014 oli 2 %) ja työnantajalle 0,8 % (vuonna 2014 oli 1 %). Eläkevakuutusmaksun (kohustusliku kogumispensioni makse) suuruus on joko 2 % tai 3 %.