Osa metallitooteid visatakse nimekirjast välja. Alates 2018. aasta jaanuarist arvatakse pöördmaksustatavate metallitoodete hulgast välja metalltooted koodiga 721691 ning ventlilatsiooni-, aspiratsiooni-, suitsu-, ja vihmaveetorud. Nende toodte hulgas ei ole tuvastatud maksupettusid ja halduskoormuse vähendamiseks, arvati need tooted nimekirjast välja. Täiendav halduskoormus nende toote osas on tingitud veel sellest, et kehtiva korra kohaselt maksustatakse ventilatsiooni- ja katusetooted kas üldkorra või erikorra järgi, sõltuvalt toote omadustest ja selle kasutusviisist (st kas müüakse seda eraldi või projekttootena).

Mitme erineva toote kohta saab nüüd teha ühe arve, kus on eraldi read. Kehtiv KMS sõnastus nõuab, et pöördmaksustamisele kuuluvad kaubad ja pöördmaksustamisele mittekuuluvad kaubad tuleb kajastada eraldi arvetel. Eraldi arvete esitamine oli vajalik selleks, kui arve väljastamise ajaks ei ole käive täies ulatuses toimunud, võib tekkida probleeme käibemaksuarvestuses, kuna raha osalisel laekumisel ei ole teada, kas käivet tuleb maksustada üld- või erikorra kohaselt.

Edaspidi lubatakse pöördmaksustamisele kuuluvad kaubad ja pöördmaksustamisele mittekuuluvad kaubad kajastada ühel arvel, eraldi ridadena. Pöördmaksustamisele kuuluva kauba kajastamise rea taha tuleb teha märge „pöördmaksustamine“.