Kui siirdehind ei ole turuväärtuses, lähtutakse tulumaksu määramisel turuhinnast – erinevus siirdehinna ja turuväärtuse vahel maksustatakse TuMS § 14, 50 või 53 alusel, kui tegemist ei ole erisoodustusega (§ 48). 

Eestis on maksuhaldur avaldanud siirdehindade määramise juhendi, mille kohaselt seob isikuid seotud isikute vahelistes tehingutes isikuid ühine eesmärk – maksimeerida kasumit – ning selle saavutamiseks liigutatakse läbi erinevate tehingute kasum maksujurisdiktsiooni või ka ettevõtlusvormi, mis tagab kokkuvõttes väiksema maksukoormuse. Reeglina toimub selline kasumi liigutamine läbi kokkulepete, mis ei ole majanduslikult põhjendatud ning mida mitteseotud osapooled sellisel kujul omavahel ei sõlmiks.  

Seotud isikute vaheliste tehingute kaudu maksukohustuse optimeerimine paneb ettevõtjad ebavõrdsesse olukorda ning jätab riigi ilma maksutulust.