Raamatupidamine


Raamatupidamisarvestus
Juhtimisarvestus
- Raamatupidamine
- Maksuarvestus
- Finantsaruanded
- Aruanded
- Sisekontroll
- Eelarvestamine

 

Teenus, mida pakume – korras raamatupidamine – on ettevõtte edukuse tagamisel üks olulisi garantiisid. See näitab firma majanduslikku seisu ja on töövahendiks finantsriskide hindamisel. Kvaliteetne raamatupidamine muudab ettevõtte läbipaistvaks ning annab juhtkonnale selge ülevaate ettevõttes toimuvast. Igas suuruses ettevõtted peavad pidama oma äritegevuse kohta arvestust, koostama ja tasuma arveid, analüüsima tulemusi, esitama aruandeid ja täitma deklaratsioone, seda ka selleks, et vältida probleeme maksu- ja muude ametkondadega.


Leinoneni raamatupidajad peavad täpset ja järjepidevat raamatupidamisarvestust, ning koostavad näiteks iga-aastased majandusaasta aruanded, vastavalt kõigile aruandlus- ja seadusandlikele reeglitele. Teeme koostööd klientidega ning tagame, et raamatupidamine vastaks nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele standarditele.

Leinonenis tähendab finantsarvestus peamiselt ettevõttevälistele isikutele ja asutustele,  näiteks maksuametile, kreeditoridele, tarnijatele, valitsusasutusetele ja muudele sidusrühmadele, vajaliku aruandluse koostamist ja esitamist. Finantsandmed struktureeritakse ning aruandlus koostatakse vajadusel vastavuses nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele arvestusstandarditele. Meie finantsarvestuse teenused hõlmavad dokumendihaldust, konteerimist, varude ja varade arvestust, kohustuste ja omakapitali arvestust, maksude arvestust ning finantsaruannete koostamist.

Juhtimisarvestus tähendab Leinoneni jaoks finantsinfo koostamist ja esitamist peamiselt ettevõttesiseseks kasutamiseks. Selle põhjal saavad juhid, tööandjad ja omanikud teha juhtimisotsuseid ja tegevusplaane. Meie juhtimisteenused hõlmavad asjakohaseid aruandeid, sisekontrolli ja eelarvete jaoks vajaliku info kogumist ja ka eelarvete koostamist.

Raamatupidamine Leinonen Estonias


Lugege täpsemalt raamatupidamisteenuste kohta Leinonen Estonias või võtke ühendust meie bürooga täpsema teabe või pakkumise saamiseks.
:

Kõrgetasemelised raamatupidamisteenused ja
professionaalne nõustamine
Meie klientide hulka kuulub järjest rohkem rahvusvahelisi ettevõtteid


Korras raamatupidamine ja õiged otsused aitavad Teie ettevõttel edu saavutada ja vältida ebameeldivaid üllatusi. Vaatamata sellele, kas olete rahvusvaheline ettevõte või kohalik ühemehefirma, soovime Teiega koostööd teha. Meie jaoks on oluline iga klient hoolimata suurusest, käibest või tegevusvaldkonnast.

Meie kliente kaitseb vastutuskindlustus.

Teie käsutuses on 40 kvalifitseeritud spetsialisti ja nende aastatega kogunenud teadmised, et pakkuda lahendusi Teie mistahes finantsküsimustele.


Liitu Leinonen Tallinna tiimiga!


Leinonen Tallinna kontor otsib oma tiimi õigusnõustajat, Accouning Manageri ja raamatupidaja assistenti!

Tutvu täpsemalt hetkel olemasoleva pakkumistega siin


ISO 9001

Meie ettevõttele on omistatud Bureau Veritase poolt
ISO 9001:2015 sertifikaat, mis tõendab, et järgime kõrgeid
kvaliteedinõudeid nii raamatupidamisteenuste kui ka klienditeeninduse osas.

Leinonen Eesti uudiskiri


Ole kursis viimaste oluliste uudisetaga Eesti maksumaastiku kohta!

Viimased uudised

Töötamise registri andmete hulk kasvab – kas suureneb ka halduskoormus ettevõttele? 23. okt

2018. a juuni lõpust alates on maksumaksjatel olnud võimalus tutvuda uue töötamise registri visuaaliga ning uuenenud andmeväljadega, mille täitmine ei ole hetkel veel kohustuslik. Suure tõenäosusega tuleb maksumaksjatel alates 01.01.2019 hakata kohustuslikus korras senisest rohkem andmeid registrisse kandma. Riigikogus esimese lugemise läbinud maksukorralduse seaduse (MKS) ja muude seotud seaduste muutmise eelnõu, üheks eesmärgiks on töötamise registri täiendamine.